Les beautés de Tanzanie - The beauties of Tanzania

D'Arusha aux parcs nationaux, du Kilimandjaro à Zanzibar, la Tanzanie regorge de trésors...

From Arusha to national parks, from Kilimanjaro to Zanzibar, Tanzania is full of treasures...